DIZAJN

Dobrý dizajn je symfónia. Púta pozornosť. Odlišuje. Robí značku výnimočnou. Ba, čo viac, predáva a zvyšuje jej hodnotu. Odlišuje unikátne značky od bežných. To je dobrý dôvod dať si záležať. Urobiť to naozaj najlepšie ako dokážete. Pustime sa do toho spoločne!

BANNER, NEWSLETTER

Bannery, newslettre, popupy, všakovaké online formáty v tom sme naozaj dobrí. Držte si klobúk, pôjdeme rýchlo. Idea, koncept, grafický návrh, adaptácie. A šup, šup, online, nech vám nevychladnú.

PROCES

Prechádzame si zadanie

Hovoríme o obsahu a zámere propagácie. Vyberáme vhodnú komunikačnú stratégiu k cieľovej skupine.

Tvorime návrh dizajnu bannera / newslettra

Tvoríme pracovné verzie dizajnu. Návrhy posudzujeme a dolaďujeme. Prezentujeme finálny návrh bannera / newslettra.

Online formát nasadzujete

Banner / newsletter posúvame online. Poskytujeme podporu v procese zverejnenia.


DOBA

Dizajn bannera, či newslettra budete mať hotový do týždňa. Áno je možné, že aj rýchlejšie. Dobrú prípravu podkladov však už musíte mať za sebou.

CENA

Cena je dôležitá. My však netvoríme šablónové projekty. Cenu, preto vždy kalkulujeme. Radi tak spravíme aj pre vás.

Navrhnite mi online reklamu!