DIZAJN

Dobrý dizajn je symfónia. Púta pozornosť. Odlišuje. Robí značku výnimočnou. Ba, čo viac, predáva a zvyšuje jej hodnotu. Odlišuje unikátne značky od bežných. To je dobrý dôvod dať si záležať. Urobiť to naozaj najlepšie ako dokážete. Pustime sa do toho spoločne!

KATALÓG

Skvelý produkt potrebuje skvelý katalóg. Kvalitný obsah a pútavý, prehľadný dizajn vám dodá do rúk skvelý konkurenčný tromf. Užitočný predajný nástroj pre váš biznis, ktorý vám ušetrí čas a zákazníkom skráti cestu k nákupu.

PROCES

Stretávame sa

Získavame prvé informácie k dizajnu, účelu katalógu, cieľovej skupine. Navrhujeme optimálny spôsob prípravy.

Zbierame obsah katalógu

Zbierame dáta. Pripravujeme texty a podklady pre tvorbu dizajnu. Spracovávame obsah katalógu.

Dizajnujeme katalóg

Vytvárame koncepty dizajnu hlavných častí katalógu. Navrhujeme štruktúru a navigáciu. Odsúhlasené šablóny napĺňame obsahom.

Katalóg distribuujete

Odovzdávame vám katalóg pripravený do tlače. Tlačíme. Katalóg je pripravený na distribúciu.


DOBA

Katalóg budete mať hotový v priebehu 4-6 týždňov. Tento čas zahŕňa prípravu dizajnu katalógu, spracovanie dát i grafické úpravy podkladov.

CENA

Cena je dôležitá. My však netvoríme šablónové projekty. Cenu, preto vždy kalkulujeme. Radi tak spravíme aj pre vás.

Chcem navrhnúť katalóg!