Môžete svoj príbeh povedať mnohým ľuďom, vzbudiť v nich záujem, nadšenie, zápal pre to, cítiť veci rovnako ako ich cítite vy. Tým najdôležitejším je však príbeh samotný. Spoluvytvárať dobré príbehy, byť ich súčasťou. To je náš príbeh.