ONLINE

Ak je vaša prítomnosť na internete krok číslo jedna, potom krokom číslo dva je vaša viditeľnosť. Cesta je vždy iná, nástroje rôzne. Mantrou je vždy zvyšovanie návštevnosti a publicity vašej značky. Výsledky sú exaktné a hmatateľné. Oplatí sa vám to. Vydajte sa s nami online!

SOCIÁLNE MÉDIÁ

Poďte si vytvoriť vzťah s vašimi zákazníkmi a komunitou, ktorá sa zaujíma o vaše produkty a služby. Zabudnite na kostrbaté posty robené na kolene. Dajme tomu šmrnc a nadchnime ľudí, aby vás sledovali a aktívne sa zapájali do vašich aktivít.

PROCES

Hovoríme o publicite

Štartujeme komunikáciu o publicite. Zisťujeme očakávania a diskutujeme o cieľoch online publicity.

Nastavujeme publikačný plán

Prinášame nápady do kampane. Predstavujeme mechaniku publicity. Tvoríme publikačný plán.

Tvoríme obsah a dizajny kampane

Spracovávame nápady. Píšeme texty, tvoríme dizajn. Skladáme po častiach reklamnú kampaň.

Nasadzujeme, vyhodnocujeme, korigujeme

Spúšťame kampaň. Sledujeme interakcie a funkčnosť kampane vzhľadom k jej cieľom. Korigujeme nastavenia.


DOBA

Základný plán pre sociálne médiá vám vytvoríme do 3-4 týždňov. Práce na obsahu a dizajnoch postupujú následne podľa vytvoreného plánu.

CENA

Cena je dôležitá. My však netvoríme šablónové projekty. Cenu, preto vždy kalkulujeme. Radi tak spravíme aj pre vás.

Pomôžte mi na sociálnych médiách!