ONLINE

Ak je vaša prítomnosť na internete krok číslo jedna, potom krokom číslo dva je vaša viditeľnosť. Cesta je vždy iná, nástroje rôzne. Mantrou je vždy zvyšovanie návštevnosti a publicity vašej značky. Výsledky sú exaktné a hmatateľné. Oplatí sa vám to. Vydajte sa s nami online!

OBSAHOVÝ MARKETING

Raz pradávno Bill Gates napísal, že obsah je kráľ. A platí to stále. Podľa nás to platí stále viac. Zároveň však stále viac záleží aký obsah je. Dobre spracovaný a užitočný obsah prináša výsledky. Neviete ako, keď vraj už dnes nikto nečíta? Spýtajte sa!

PROCES

Zoznamujeme sa, hovoríme

Hovoríme spolu a veľa počúvame. Potrebujeme poznať cieľovú skupinu a zámer komunikácie. Zbierame podklady.

Skladáme informácie

Spájame informácie. Pripravujeme stratégiu obsahového marketingu. Analyzujeme tému a jazyk odvetvia.

Tvoríme reklamné texty

Vyberáme kľúčové slová vašej komunikácie. Tvoríme reklamný text. Vzniká váš komunikačný štýl.

Nasadzujete obsahový marketing

Odovzdávame vám hotové reklamné texty. Texty aplikujeme v komunikácii a obsahovom marketingu.


DOBA

Napísať kvalitný reklamný text, to je proces. Počítajte s minimálne dvoma týždňami. Dobrý copywriter texty totiž nielen píše, ale ich aj ladí a vylepšuje.

CENA

Cena je dôležitá. My však netvoríme šablónové projekty. Cenu, preto vždy kalkulujeme. Radi tak spravíme aj pre vás.

Potrebujem dobré texty!