DIZAJN

Dobrý dizajn je symfónia. Púta pozornosť. Odlišuje. Robí značku výnimočnou. Ba, čo viac, predáva a zvyšuje jej hodnotu. Odlišuje unikátne značky od bežných. To je dobrý dôvod dať si záležať. Urobiť to naozaj najlepšie ako dokážete. Pustime sa do toho spoločne!

WEB STRÁNKA

Áno u nás sa vám dostane aj tohto špeciálneho druhu dizajnu. Vašou výhodou je, že sme nielen dizajnéri, ale aj vývojári. Vieme teda zariadiť, aby výsledok bol nielen pekný, ale aj sakramentsky funkčný.

PROCES

Hovoríme o web stránke

Hovoríme o návrhu web stránky. Zaujíma nás typický užívateľ, cieľ webu, obsah, štruktúra webu, funkčnosť, vaše dizajnové preferencie.

Navrhujeme hlavný dizajn web stránky

Tvoríme wireframe. Navrhujeme prototyp dizajnu. Hľadáme optimálne usporiadanie dizajnu web stránky.

Tvoríme dizajn podstránok

Spripomienkovaný dizajn adaptujeme na podstránky. Modelujeme dizajn web stránok pre MDA (most-desired-action).

Dizajn webu pokračuje ďalej

Prezentujeme vám hotový dizajn web stránky. Dizajn pripravujeme pre vývojárske štúdio.


DOBA

Pri tvorbe web dizajnu je múdre, ak budete počítať s dobou dodania 2-3 týždne a rezervou. Komplexné dizajny potrebujú čas.

CENA

Cena je dôležitá. My však netvoríme šablónové projekty. Cenu, preto vždy kalkulujeme. Radi tak spravíme aj pre vás.

Chcem navrhnúť dizajn webu!