DIZAJN

Dobrý dizajn je symfónia. Púta pozornosť. Odlišuje. Robí značku výnimočnou. Ba, čo viac, predáva a zvyšuje jej hodnotu. Odlišuje unikátne značky od bežných. To je dobrý dôvod dať si záležať. Urobiť to naozaj najlepšie ako dokážete. Pustime sa do toho spoločne!

LETÁK

Tiež je leták váš obľúbený reklamný formát? Hovorte k veci, priamo, zaujímavo alebo buďte pokrčení, v kúte pohodení? Radi by sme vám deklarovali, že s ohľadom na princíp konečného umiestnenia uprednostňujeme tvorbu návrhu letáku na stôl, pred tvorbou letáku do koša.

PROCES

Prichádzame si po zadanie

Zisťujeme úvodné informácie. Zaujíma nás účel, obsah, predstava o dizajne, ale i forma a formát letáku, ktorý máme navrhnúť.

Zbierame podklady

Kompletizujeme texty, obrazový materiál. Fotografujeme. Hľadáme najvhodnejšiu formu prezentácie informácii.

Navrhujeme leták

Spracovávame návrh dizajnu letáku. Kreatívne pracujeme s formou i obsahom letáku, pre čo najlepší výsledok.

Leták letí do sveta

Návrh letáku máme pripravený. Odovzdávame vám tlačový súbor, alebo zabezpečujeme full servis dodanie.


DOBA

Ak sú vaše podklady stopercentné , návrh letáku budete mať pripravený do týždňa. Ak potrebujete radu, či podrobnejšiu konzultáciu, počítajte radšej s rezervou.

CENA

Cena je dôležitá. My však netvoríme šablónové projekty. Cenu, preto vždy kalkulujeme. Radi tak spravíme aj pre vás.

Navrhnite mi leták!