Návrh designu letáku a potlače CD Návrh designu tlačoviny

Dodali sme:

Ideový námet / Grafický návrh / Corporate identity

Popis realizácie:

Pre Ústav krajinnej ekológie sme vytvorili design a vizuálnu identitu projektu "Výskum a zachovanie biodiverzity v historických...

[ celý príbeh nižšie ]

Ďalšie práce
z nášho portfólia Vyberte si prosím

Dizajn letáku a potlač CD k projektu UKE SAV

Tvorba designu projektu ÚKE SAV Návrh designu tlačoviny

Pre ÚKE SAV sme vytvorili design a identitu projektu "Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska". Celý design bol postavený na grafických prvkoch navrhnutého loga a výraznom

kontraste rôznych odtieňov zelenej farby. V rámci dodania sme pripravili návrh loga, vizuály plagátu, skladaciého letáku, prezentácie A4, design obalu CD a CD média a tiež návrh designu powerpoint prezentácie, ktorá bola obsahom CD.


Páči sa Vám naša práca? Chcete, aby sme pracovali aj na Vašom projekte?

Kontaktujte nás priamo alebo si nechajte vypracovať cenovú ponuku.