Návrh designu výročnej správy HTC holding Návrh designu tlačoviny

Dodali sme:

Ideový námet / Grafický návrh

Popis realizácie:

Viete ako pripraviť dobrý design výročnej správy? Tak, že v ňom designéra nebude veľmi vidieť. Výročná správa je strohý...

[ celý príbeh nižšie ]

Ďalšie práce
z nášho portfólia Vyberte si prosím

Návrh designu výročnej správy HTC holding

Návrh designu ročnej správy HTC holding Návrh designu tlačoviny

Viete ako pripraviť dobrý design výročnej správy? Tak, že v ňom designéra nebude veľmi vidieť. Výročná správa je strohý, priamy dokument v ktorom je úlohou designéra použiť tie správne nástroje. Pre nás sú to práca s priestorom a textom, prehľadná navigácia a akcent na detail. Design výročnej správy pre HTC holding, ktorý

sme vytvorili bol učebnicovým príkladom tohto postupu. Na základe obsahu bola správa vizuálne rozčlenená na 6 funkčných celkov, pričom v každej časti boli zvýraznené najvýznamnejšie myšlienky správy. Design bol dotvorený použitím elegantných korporátnych farieb jednotlivých divízii a vkusným použitím ilustračných vizuálov.


Páči sa Vám naša práca? Chcete, aby sme pracovali aj na Vašom projekte?

Kontaktujte nás priamo alebo si nechajte vypracovať cenovú ponuku.