Grafický návrh plagátov pre UFO watch.taste.groove. Outdoor reklama

Dodali sme:

Ideový námet / Grafický návrh

Popis realizácie:

To, čo vidíte je trojica zo siedmych návrhov plagátov, ktoré sme pripravili pre jednu z najznámejších stavieb na Slovensku..

[ celý príbeh nižšie ]

Ďalšie práce
z nášho portfólia Vyberte si prosím

Grafický návrh siedmych plágatov pre UFO watch.taste.groove.

Grafický návrh plagátov pre UFO Outdoor reklama

To, čo vidíte je trojica zo siedmych návrhov plagátov, ktoré sme pripravili pre jednu z najznámejších stavieb na Slovensku, vyhliadkovú vežu UFO na moste SNP v Bratislave. Našim zadaním bolo vytvoriť pútavý design plagátov, ktorý by v sebe niesol informačnú, prezentačnú

a zároveň estetickú funkciu. Použili sme tri grafické koncepty. Kombináciu fotorealistického vizuálu a korporátnej typografie, minimalistické, čisto grafické riešenie a na mriežke založenú fotoskladačku. Celú sériu môžete vzhliadnuť vo vstupných priestoroch na prízemí vyhliadky.


Páči sa Vám naša práca? Chcete, aby sme pracovali aj na Vašom projekte?

Kontaktujte nás priamo alebo si nechajte vypracovať cenovú ponuku.