Podmienky používania

Prevádzkovateľ webu

Prevádzkovateľom webu myage.sk je Martin Halás, AGE PUBLISHING, Zvolenská 1, 949 01 Nitra, IČO: 40 496 368, spoločnosť je zapísaná v ŽR OÚ v Nitre číslo živnostenského registra 403-22800.

Autorské práva a ďalšie použitie obsahu

Prevádzkovateľ je autorom a vlastníkom obsahu web stránky myage.sk. Kopírovanie, distribúcia a akékoľvek ďalšie šírenie textového, grafického, audio a video obsahu web stránky je povolené len pre osobné / výhradne neziskové účely. Predpokladom takéhoto šírenia je splnenie podmienky zachovania odkazu na pôvodný zdroj informácii, web stránku myage.sk. V ostatných prípadoch použitia obsahu sa vyžaduje výslovný súhlas prevádzkovateľa. Zverejnené ochranné známky sú vlastníctvom ich pôvodných vlastníkov.

Zverejnené informácie

Všetky informácie uverejnené na web stránke boli poskytnuté v dobrej viere. Napriek tomu majú len všeobecný informatívny charakter a nemusia byť v uverejnenej podobe úplne a presné. Zverejnené informácie nezakladajú vznik žiadneho z nich plynúceho nároku.

Informácie na web stránke môžu byť podľa nášho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia, odstránené alebo zmenené. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené používaním webu.

Externé odkazy

Na web stránke myage.sk sa nachádzajú odkazy na web stránky tretích strán. Prevádzkovateľ webu však nie je ich vlastníkom, nezodpovedá za uverejnený obsah, ani za škody spôsobené ich používaním. Napriek tomu je našou snahou uverejňovať na našom webe len preverené a bezpečné odkazy, ktoré budú návštevníkom stránky prínosom.

Ochrana súkromia

Web stránka myage.sk nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov počas ich návštevy a prezeranie web stránky je anonymné.

Výnimkou je dobrovoľné poskytovanie údajov prostredníctvom online formulárov uverejnených na stránke. Takto získané údaje sú však používané výhradne pre účel, pre ktoré boli poskytnuté, nie sú ďalej uchovávané, ani poskytované tretím stranám.

Web stránka myage.sk používa software pre sledovanie návštevnosti stránok. Zber týchto dát je anonymný a používaný výhradne na interné účely. Identifikácia konkrétnej osoby návštevníka stránky nie je prostredníctvom tohto softwaru možná.