Blog Internetový marketing

Návod k rozumu, do časov, keď všetko meriame. Čo Vám prezradí štatistika návštevnosti vašej web stránky a o čom skutočne nevie vôbec nič.

Nebude to dnes naozaj nič menšie ako návod k rozumu. Návod k rozumu pre tých, čo pozabudli na staré dobré obchodnícke remeslo a uverili tomu, že návštevník ich web stránky je druh vypočítateľný, merateľný, predpovadateľný a štatisticky uchopiteľný. V nasledujúcich riadkoch sa potichu a vecne, filozoficky aj "po sedliacky" vysporiadam s rôznymi pohľadmi na štatistiky návštevnosti web stránky, hodnotením výkonnosti a úvahami o efektivite. Predostriem vám môj pohľad na to ako pristupovať k analýze s rozumom.

Internetová reklama - návod k rozumu

Dejstvo 1: Rozkvet štatistík návštevnosti a internetovej reklamy

Meranie a zameranie sa na efektivitu sa zrodilo s technológiou. Analytické nástroje návštevnosti web stránok umožnili merať skoro všetko. Počet návštevníkov webu, počet nových návštevníkov, počet vracajúcich sa návštevníkov, operačné systémy, ktoré používajú, z akých "kanálov" na web stránku prichádzajú, počet "premien" z návštevníkov na zákazníkov a mnoho ďalších atribútov toho, čo bolo v minulosti len ťažko analyticky uchopiteľným motívom návštevníka, ktorý sa znenazdajky objavil vo dverách vášho obchodu.

Bol to úžasný nový svet, ktorý sa pred nami otvoril. Internetová reklama získala skvelý argument na označenie najlepšej reklamy aká sa kedy zrodila. A ako všetky prosperujúce ríše pred nimi aj internetová reklama a webová štatistika sa rozvíjali. Vymýšľali nové metódy, nachádzali vzťahy, interpretovali konštrukcie, popisovali a vysvetlovali svoj pohľad na skutočnosť, menili svet, pretože sme to od nich očakávali. To robia dodnes. Nie sú však dnes už ďalej ako by sme si to želali?

Internetová reklama - kvíz Internetová reklama - analýza Koláčiky návštevnosti web stránky

Dejstvo 2: Minikvíz internetovej reklamy, “aneb”
dobre položená otázka, pol odpovede.

Existuje istá trochu zlomyselná metóda, keď položíte čitateľovi niekoľko nie úplne jednoduchých otázok a držíte ho v nádeji, že ak odpovede nenájde sám, tak mu s nimi pomôžete, čo sa však nestane. Musím vás s ospravedlnením upozorniť, že táto metóda bude použitá práve teraz. Ak používate internetovú reklamu ako nástroj svojej propagácie a radi ju veľmi detailne pomocou štatistík návštevnosti analyzujete, zvážte a odpovedzte na toto:

Minikvíz internetová reklama

Je možné na základe modelov správania na webe úplne oddeliť skupiny ľudí, ktoré sa o vás zaujímajú a použiť tieto vedomosti v internetovej reklame?
( zákazníci, záujemcovia o zamestananie, konkurencia, komunita, súčasní zákazníci, náhodilci )

Dá sa vyčísliť skutočná efektivita reklamných nákladov na získanie zákazníka vzhľadom k budúcej spolupráci s ním a možnostiam otvorenia vetiev ďalšej spolupráce?

Existuje spôsob ako na základe štatistík návštevnosti web stránky identifikovať a efektívne opakovať rozhodovacie procesy, ktoré viedli k zmene konkrétnych návštevníkov na zákazníkov?

Je možné kvantifikovať pomer medzi úspešnosťou reklamy a vášho celkového prospechu z nej?

A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej a akokoľvek sebavedomí by ste boli, vaše odpovede by pri troche úprimnosti boli mierne povedané trocha neisté.

Dejstvo 3: Tak, ktoré koláče si z vitríny štatistík návštevnosti web stránky vybrať?

Človek si vraj z minulosti pamätá zážitky skôr dobré ako tie zlé, preto primiešam trochu dobrosrdečnosti. Aj keď neexistuje úplne univerzálny návod na to, čo zo štatistík návštevnosti pri hodnotení internetovej reklamy sledovať, skúsenosť zo sveta tam spoza www brán aj z toho reálneho mi dovoľuje predostrieť vám aspoň tie parametre, ktoré sledujem a považujem za dôležíte ja.

grafy internetová reklama

Počet návštev

Bez hlbšieho ponorenia sa, čisto matematicky pri väčšom počte návštevníkov je väčšia pravdepodobnosť, že niekto z nich sa stane zákazníkom.

Kanály

Je dobré vedieť kto k vám vodí návštevníkov.

Kľúčové slová

Ukazujú, čo zákazníci hľadajú, aký jazyk používajú, o čo sa zajímajú.

Počet vracajúcich sa návštevníkov

Tento údaj je zaujímavý z pohľadu budovania vzťahov a informácie o tom, či sa o vás ľudia zaujímajú, či vás navštevujú opakovane.

Najobľúbenejší obsah

Znalosť záujmov návštevníka / zákazníka pomáha optimalizovať obsah web stránky a pochopiť, čo potrebuje a vyhľadáva.

Vstupné stránky webu

Takzvané landing pages, stránky cez ktoré ľudia na web "vošli", vo vyhľadávačom vysoko umiestnené stránky, alebo kampaňové vstupné stránky posúdzované v kontexte s inými dátami.


Epilog: Internetová reklama a štatistiky návštevnosti ako dobrí sluhovia, ale zlí páni.

Internetová reklama v kombinácii s možnosťami analýzy štatistík návštevnosti web stránky sú bez pochýb skvelýmí nástrojmi, ktoré vám dokážu prezradiť o návštevníkoch vášho webu mnoho informácii, ktoré ste netušili a nemali šancu dozvedieť sa inak ako cez web. Pristupujte však k dátam, ktoré získate s nadhľadom. Návštevník vašej web stránky je ako každý človek, druh viac emocionálny ako racionálny, pokúšať sa vysvetliť jeho správanie len hrubými technickými nástrojmi môže byť veľmi skreslujúce.

Buďte dobrým obchodníkom a chápte svoju internetovú reklamu, web stránku, štatistiky návštevnosti webu v širších súvislostiach. Buďte efektívni, ale nebuďte "len efektívni". Existuje mnoho "malých" veľkých činností, ktoré sú nemerateľné a v štatistikách ich nikdy neobjavíte. A predsa existujú, vytvárajú rozhodnutia a sú nemenej dôležité ako snaha o efektivitu všetkého, čo robíte.

Čítajte aj ďalšie témy nášho blogu

Páči sa Vám článok? Bol pre Vás užitočný? Máte zaujimavú skúsenosť týkajúcu sa tejto témy napíšte nám o nej, alebo sa o ňu poďelte v diskusii k téme na Facebooku alebo na Twitteri.